Verksamhet

Verksamheten i Aff- Forum kan delas in i tre delar:
  • Aff-konceptet
  • Auktorisation av fastighetsförvaltare
  • Branschforum

Aff-konceptet

Föreningen är huvudman för Aff-konceptet som består av dokument som man använder för att teckna avtal om tjänster inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Just nu pågår det ett stort utvecklingsarbete av Aff-konceptet där man tar fram en ny struktur, nya dokument och uppdaterar definitionerna. Läs mer om utvecklingsarbetet här

Från och med augusti 2013 kommer Aff - Forums servicebolag att ansvara för försäljningen av de digitala Aff-dokumenten.

Auktorisation

Föreningen bedriver också auktorisation av fastighetsförvaltare, läs mer om auktorisationen här.

Branschforum

Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver