Föreningsstämmor

Föreningsstämma 2018

Föreningsstämman för Aff - Forum hålls den 26 april 2018, kl 13-14 i WSP:s lokaler på Arenavägen 7 i Stockholm.

I samband med stämman bjuder vi in till Aff-dagen där vi genomför 4 olika seminarier och avslutar med lite mat och mingel.


Seminarier / Aktiviteter, Kl 14-17

 • Håkan Nilsson, WSP - Miljöcertifiering i Förvaltning
 • Lena Nyqvist, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - FAVAL och kompetensförsörjning
 • Per Ollas, Fasticon - Från AB och ABT till Aff, Ett praktiskt exempel
 • Philip Österlund, Aff - Vad händer inom aff?
 • Minglande buffé med dryck
 
 

Handlingar

Årsredovisning Aff Forum 2017 + revisionsberättelse

Årsredovisning Aff Service AB 2017 + ink revisionsberättelse

Dagordning
Förslag från valberedningen
Budget 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Program Aff-dagen
Förslag på stadgeändring
Protokoll

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 27 april 2017, kl 13-14 i Riksbyggens lokaler på Kungsbron 21 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 4 olika seminarier samt delade ut priset för Årets Fastghetsförvaltare 2017.


Seminarier / Aktiviteter, Kl 14-17

 • Framtidens hållbara bostäder - Mari-Louise Persson, Riksbyggen
 • Fastighetsägarnas leverantörskod - Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige
 • Aff Avtalssystem - Anna Cedvén, Förvaltningsstrategi AB
 • Samverkan i Aff - Per Ollas
 • Prisutdelning Årets Fastighetsförvaltare
 • Mingel och mat

 

Handlingar

Årsredovisning Aff Forum 2016

Årsredovisning Aff Service AB 2016

Revisionsberättelse Aff Forum

Dagordning
Förslag från valberedningen
Budget 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Program Aff-dagen
Förslag på stadgeändring
Protokoll

Föreningsstämma 2016

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 21 april 2016 i HSB:s lokaler på Fleminggatan 41 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 2 olika seminarier samt delade ut priset för Årets Fastghetsförvaltare 2016.


Seminarier / Aktiviteter

 • Anna Kadefors, Professor i Fastighetsförvaltning på KTH - Forskning om fastighetsförvaltning ur ett Aff-perspektiv (diskussionspunkt)
 • Anders Svensson, VD HSB Stockholm - Aktuellt inom HSB och rollen som samhällsbyggare
 • Prisutdelning Årets Fastighetsförvaltare

 

Handlingar

Årsredovisning Aff Forum 2015

Årsredovisning Aff Service AB 2015

Revisionsberättelse Aff Forum

Dagordning
Förslag från valberedningen
Budget 2016-2017
Verksamhetsberättelse 2015
Program Aff-dagen
Protokoll

Föreningsstämma 2015

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 29 april 2015 i Aff:s och Fastighetsägarna Sveriges gemensamma ljusgård på Drottninggatan 33 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 2 olika seminarier
 • Fastighetsägaransvar och arbetsmiljöansvar - fungerar de ihop?
 • Guidad tur i hur du använder dig av avtalssystemet i Nya Aff

Handlingar

Årsredovisning Aff Forum 2014

Årsredovisning Aff Service AB 2014

Revisionsberättelse Aff Forum

Dagordning
Förslag från valberedningen
Budget 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Program Aff-dagen
Protokoll

Föreningsstämma 2014

Årsstämma 2014
Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 29 april 2014 i Sweco-huset på Gjörwellsgatan 22, Stockholm. I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde ett seminarium om Nya Aff som lanserades senare i september och dessutom visade den nya webblösningen där man enkelt kan skapa förfrågningsunderlag och avtal.

Under stämman beslutades även om de senaste ändringar i stadgarna.
 

Handlingar

Årsredovisning Aff Forum 2013

Årsredovisning Aff Service AB 2013

Revisionsberättelse Aff Forum

Dagordning
Budget 2014-2016
Förslag från valberedningen
Förslag på revidering stadgar
Skrivelse Bravida årsstämma 2013
Styrelsens svar på skrivelse från Bravida
Program Aff-dagen

Föreningsstämma 2013

Avgående styrelseledamöter Ulf Wretskog, Coor och Lars Täuber, ISS.
Den 25 april 2013 höll AFF Forum ordinarie föreningsstämma för 2012 års verksamhet. Stämman genomfördes även nu inom ramen för Aff-dagen med seminarier kring utvecklingen av nya Aff.
Hanteringen av den senare frågan hade föranlett Kurt Waltersson, Bravida, att lämna in en särskild skrivelse. Med Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna, som mötesordförande klarades denna och andra frågor på stämmans dagordning av under stor enighet.
 
En viktig framtidsfråga för föreningen är projektet att utveckla den nya generationens Aff-dokument. Det präglade också den nya verksamhetsplanen och budget, vilken nu presenterades med tre års perspektiv. En diskussion fördes därvid också om följderna av föreningens större ekonomiska åtaganden. En fråga som den nya styrelsen nu också fick i uppdrag att belysa.
 
Förändringar i styrelsen

Tre styrelseledamöter Lars Täuber (ISS), Ulf Wretskog (Coor) och Jan Mohlin (Ericsson) hade meddelat att de ville lämna styrelsen.
 
Till nya ledamöter valdes nu Anders Nordstrand (Micasa) Mikael Jansson (Dalkia) och Henrik Gustafsson (Coor). 

Handlingar

Årsredovisning Aff Forum 2012

Årsredovisning Aff Service AB 2012

Dagordning
Ärende från Bravida
Budget 2013-2015
Presentation Årsstämma
Protokoll
Bilagor protokoll

Föreningsstämma 2012

Gösta Gustavsson, SABO, lämnade styrelsen och avtackas av Lennart Andersson, Fasticon, som nu också lämnade sitt uppdrag som ordförande för Aff.
Den 17 april 2012 genomförde AFF sin föreningsstämma för 2011 års verksamhet och med flera beslut viktiga för inriktningen av den framtida verksamheten.
 
Två "tungviktare" lämnade nu styrelsen efter många års uppdrag. Och en ny välmeriterad sådan, Charlotte Axelsson, senast VD HSB Stockholm, går nu in som ny ordförande i föreningen.
 
Stämman genomfördes med rekorddeltagande inom ramen för Aff-dagen 2012 med tre viktiga seminarier för Aff:s fortsatta verksamhet.

Handlingar

Dagordning 2012
Årsredovisning Aff Forum 2011
Förslag från valbedningen
Budget 2012
Protokoll

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver