Historik


I början på 90-talet blev det vanligare att lägga ut fastighetsförvaltning på entreprenad och många i branschen började efterfråga regelverk liknande dem som fanns för byggentreprenader. 1993-1994 utvecklades den första generationen Aff på initiativ av bl.a. SABO och Fastighetsägarna och i april 1995 lanserades den första versionen av Aff, Aff 95.

I november året därefter startades föreningen Aff-kommittén. Aff-kommittén fick snabbt många medlemmar och man fortsatte att utveckla Aff. 1998 lanserades den första av många uppdateringar av dokumenten.

1999 tecknade man ett samarbetsavtal med Svensk Byggtjänst. Enligt avtalet ansvarade Aff-kommittén för det legala regelverket ABFF och Aff-definitionerna, övriga dokument togs fram av Svenska Byggtjänst som också ansvarade för produktion, marknadsföring och försäljning av alla dokumenten.

2006 byter föreningen namn till Aff – Forum för förvaltning och service och antar nya stadgar och en ny verksamhetsplan och organisation. Man går tillbaka till att ha en större roll i utvecklingen av alla delar av Aff.

2009 tecknas ett förlagsavtal med Svensk Byggtjänst, Aff tar över allt utvecklingsansvar och Byggtjänst fungerar som förlag med ansvar för produktion, marknadsföring och försäljning.

2012 sägs förlagsavtalet upp och föreningen bestämmer sig för att själva börja sälja Aff-dokumenten från och med augusti 2013.

2012 påbörjas också utvecklingsarbetet med Nya Aff, baserat på det visionsartbete och förstudie som tidigare genomförts.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver