Hjälp för avtalssystemet

Hösten 2014 lanseras Nya Aff. Nya Aff är resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete för att göra Aff tydligare, mer lättarbetat och enhetligt. En viktig del i att uppnå detta har varit att ta fram ett it-baserat verktyg som förenklar framtagandet av förfrågningsunderlag och avtal baserade på Aff. IT-systemet kallas Avtalssystemet och man får tillgång till det samt alla dokument, koder, rubriker och texter i Aff-konceptet genom att teckna ett abonnemang i vår E-handel.

Att använda hjälpfunktionen

Klicka på rubrikerna i menyn till höger så får du upp hjälptexter med bilder och instruktioner för hur du använder avtalssystemet. 

Systemöversikt

Avtalssystemet är uppbyggt kring huvudfunktionen att skapa och redigera avtal. Till det kommer möjligheten att öppna äldre Aff-dokument och mallar, samt att läsa ABFF och Aff-definitioner. När man väl arbetar med avtal är systemet uppbyggt kring två huvudvyer, Min sida samt en Avtalsvy.

När man loggar in i systemet kommer man direkt in på Min sida därifrån kan man sedan navigera vidare och t.e.x skapa nya avtal, redigera befintliga avtal eller skapa mallar. I Avtalsvyn arbetar man medett enskilt avtal, både med att formulera de texter som ska vara med samt med olika avtalsinställningar.
 
 
Min Sida är Avtalssystemets egen startsida. På Min sida kan du göra följande:
 • Läsa nyheter och övergripande systeminformation
 • Starta nya avtal
 • Navigera till redan påbörjade avtal
 • Gå vidare till nedladdningsbara dokument, ABFF, Aff-definitioner, Vägledningsdokumentet samt Hjälpen.
 
 
När du vill arbeta med ett specifikt avtal är det Avtalsvyn som är utgångspunkten. I Avtalsvyn är det ett enskilt avtal som är aktivt, och här kan du både arbeta med avtalstexterna och gör olika inställningar för det enskilda avtalet. Exempel på sådant du kan göra är:
 • Välja ut vilka tjänster som ska ingå, ta bort och lägga till rubriker
 • Forumlera och formatera dina avtalstexter
 • Dölja/visa rådstexter
 • Spara avtalet som låst kopia och mall
 • Lägga till och ta bort användare på avtalet
 • Skriva ut avtalet
 

Systemövergripande funktioner

När du är inloggad kan du dessutom i hela systemet alltid komma åt följande funktioner  via länkarna högst upp på sidan:
 • Direkt öppna senaste versionen av ABFF, Vägledning och Aff-definitioner
 • Gå till sidan Dokument för att öppna äldre versioner av Aff-dokumenten samt stödjande dokument
 • Ändra lösenord och logga ut
 • Navigera till de avtal du har behörighet till
 • OM du är företagsadministratör kan du administrera användare, begörigheter m.m. för ditt företag

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver