Introduktion Aff-konceptet

Det här är en kort översikt över de olika delarna i ett avtal enligt Aff  och hur strukturen är uppbyggd. Du kan läsa mer de olika delarna i Aff här.

Ett avtal enligt Aff består nornalt av följande delar:
  • ABFF och Aff-definitioner - branschregelverk som inte redigeras utan endast utgör en juridisk grund
  • Ett Kontraktsformulär som efter upphandlingsprocessen utgör själva Kontraktet (Kontraktsformulär, K)
  • Beskrivning av övergripande krav relaterade till leveransen (Övergripande tjänstekrav, S1-S6)
  • Beskrivning av ingående tjänster, inklusive gränsdrangingslista (Tjänstebeskrivning, SA-SJ)
  • En beskrivning av vilka objekt (ex. fastigheter, organisationer, markområden m.m.) som tjänsterna ska utföras på (Objektsbeskrivning, O)
  • Föreskrifter som reglerar själva upphandlingsprocessen (Upphandlingsföreskrifter, UF)
  • Formulär för att lämna anbud (Anbudsformulär)
I Avtalssystemet arbetar du med Kontraktsformuläret, Övergripande tjänstekrav, Tjänstebeskrivning och Upphandlingsföreskrifter. För Objektsbeskrivning och Anbudsformulär finns råd om utformning, då dessa ser så olika ut att de inte passar för att inordna sig i ett system. För den som ändå vill kan man använda Avtalssystemet för utfornmning även av dessa.

Aff Avtalssystem är uppbyggt med Rådstexter och Exempeltexter.

Rådstexter är rådgivande texter som inte blir en del av det slutliga förfrågningsunderlaget/avtalet. Som namnet antyder så är de till för att ge dig som skapar ett förfrågningsunderlag/avtal tips och råd i ditt arbete. Du kan välja att visa eller dölja rådstexterna medan du redigerar ditt dokument, när man skriver ut dokumentet till PDF kommer rådstexterna inte med. Rådstexter finns för samtliga ingående delar (Kontraktisformuläret, Övergripande tjänstekrav, Tjänstebeskrivningar, Objektsbeskrivning, Upphandlingsförskrifter och Anbudsformulär).

Exempeltexter är förslag på texter som man kan använda i sitt förfrågningsunderlag/avtal. Dessa kan du redigera fritt, ta bort och lägga till - de är bara just exempel. Ibland finns det flera exempeltexter. Om det finns flera texter så kan man använda en eller flera av dessa beroende på behov och upplägg. I Kontraktsformuläret, Övergripande tjänstekrav samt Upphandlingsföreskrifter så finns det endast en typ av exempeltexter ("egen text", löpande text).

I Tjänstebeskrivningen finns det olika typer av texter - "Förutsättningar för tjänsten" samt  "Funktions- och åtgärdskrav". Båda dessa typer innehåller förslag på exempeltexter och kan som övriga redigeras fritt, läggas till och tas bort efter behov.

Till funktionskraven finns det i de flesta fall förslag på acceptanskriterie och mätmetod för att följa upp uppfyllnad av kravet. 

Till åtgärdskraven så finns det för varje krav förslag på frekvens/utförandetid. Här är det väldigt viktigt att man går igenom dessa och anger tider och frekvenser som passar i det specifika avtalet, dessa kan variera mycket utifrån typ av fastighet/verksamhet, servicenivåer m.m.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver