Min Sida

När du har loggat in i systemet kommer du till Min Sida. Denna är central i Avtalssystemet och härifrån navigerar du dig vidare, oavsett om du vill arbeta med avtal, administrera systemet eller hitta tillhörande dokument. Här kan du också läsa om nyheter i Aff och i avtalssystemet och annan information från föreningen Aff - Forum.

Via den övre menyraden kan du också göra följande:
  • Komma åt äldre versioner av Aff-dokumenten samt stödjande dokument via fliken Dokument
  • Läsa senaste versionen av ABFF, Aff-definitioner och Vägledningen
  • Komma åt hjälpfunktionen
  • Om du är Företagsadministratör kan du också komma åt Systemadministrationen för företagets räkning via Admin.
Under Mina avtal, uppe till höger samt längst ner på sidan, kommer du åt alla befintliga avtal du har behörighet till. 

Om du klickar på din mailadress uppe till höger kan du logga ut eller byta lösenord.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver