Aff Avtalssystem uppdaterat

2017-09-29

Nu är systemet lite uppdaterat och med det följer lite nyheter. Den största nyheten är att du kan låsa ditt avtal, så att andra inte kan öppna det samtidigt. När du öppnar ett avtal så får du nu frågan om du vill låsa det, eller arbeta i det olåst. Om det finns fler användare på avtalet så är rekommendationen att öppna det låst. När du stänger får du frågan om du vill låsa upp avtalet.

 

Om du inte skulle stänga avtalet, utan t.ex. stänga ner hela browsern, så blir avtalet upplåst 3 timmar efter senaste gången det sparades. Så om du skulle glömma att låsa upp innan du går på semester så löser det sig.

I övrigt är det lite småfixande och det har skett en ordentlig genomgång av spara-funktionen.

 

Skulle det uppstå problem med något, använd knappen "feedback" och beskriv vad som hände så noggrant du kan. Ex. med dokumentdel, kod, vad som pågick när det hände. Då kan vi lättare felsöka. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver