Aff uppdaterar mallar i Aff Avtalssystem

2017-12-11

Vi arbetar kontinuerligt för att uppdatera och vidareutveckla innehållet i Aff Avtalssystem.

Nu finns det en ny version av Upphandlingsföreskrifter som är anpassad efter ”nya LOU” i Aff Avtalssystem. Samtidigt har vi passat på att göra strukturen lättare att arbeta i och justerat texterna efter att digital anbudsgivning är vanligast förekommande idag. Även Kontraktsformuläret har fått en genomgång och innehåller nu utökade texter samt vissa justeringar av rubriker i syfte att göra det mer lättanvänt. Har du frågor eller synpunkter rörande uppdateringen?

 

Kontakta aff på info@aff-forum.se eller på 08- 68 44 26 00.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver