Föreningsstämma - AFF Forum för Förvaltning & Service

2018-04-03

Föreningsstämman för Aff - Forum hålls den 26 april 2018, kl 13-14 i WSP:s lokaler på Arenavägen 7 i Stockholm.

I samband med stämman bjuder vi in till Aff-dagen där vi genomför 4 olika seminarier och avslutar med lite mat och mingel.


Seminarier / Aktiviteter, Kl 14-17

  • Håkan Nilsson, WSP - Miljöcertifiering i Förvaltning
  • Lena Nyqvist, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - FAVAL och kompetensförsörjning
  • Per Ollas, Fasticon - Från AB och ABT till Aff, Ett praktiskt exempel
  • Philip Österlund, Aff - Vad händer inom aff?
  • Minglande buffé med dryck
 
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver