Förfrågan - Projektgruppsdeltagare

2018-04-12

Just nu söker vi deltagare för vårt kommande projekt - Översyn av "Tjänsteområde SC - Fastighetsteknik".

 

Vi efterfrågar dig som har god kunskap inom fastighetsteknik idag och har möjlighet att avsätta tid för ca 4-6 möten under resten av 2018. Kunskap om Aff är meriterande.

Omfattning och tidsplan

  • Projektgruppsdeltagaren skall representera Beställar- eller Leverantörssidan.
  • Projektgruppsdeltagaren förväntas bidra med kunskap och inspel till projektledaren både inför och på projektegruppsmötena men inte författa eget material.
  • Projektgruppsmötena beräknas till 4-6 st under projekttiden.
  • Projektet beräknas pågå under 6-7 månader med uppehåll under sommaren. 
  • Planerat startmöte är den 17 maj i Stockholm 2018 
  • Projektgruppsdeltagare arvoderas ej, endast resor ersätts
Intresseanmälan önskas inkomma senast den 20 april vilken sänds info@aff-forum.se

Övrigt
Vid frågor, kontakta Aff-kommitténs ordförande Per Ollas, 0708-22 67 62 eller aff:s vd Philip Österlund, 0734-36 86 51

Med vänlig hälsning
Philip Österlund
VD, Aff Service AB

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver