Frukostseminarium - "Att leva med ett Aff-avtal"

2017-08-28

Har du en entreprenad som baseras på ett Aff-avtal?

Du är inte ensam – det pågår enormt många entreprenader runt om i landet. Stora och små, med olika innehåll. Ibland har beställare och leverantör väldigt olika syn på saker, ibland är man överens. Men oavsett detta så finns det lite generella saker som är bra att ha koll på för att få till en bra samverkan – oavsett om du är beställare eller leverantör. Några av de frågor vi ofta möter handlar om mötesformer, rapportering, utförande av arbetsuppgifter och hur man ska hantera att verkligheten avviker från förfrågningsunderlaget.

 

På det här frukostseminariet går vi igenom några vanliga frågeställningar och ger tips om både praktisk hantering och var i Aff frågan regleras. Seminariet riktar sig till alla som är inblandade i en Aff-entreprenad - oavsett om du är beställare, leverantör eller konsult.

 

Var? - Drottninggatan 33, Stockholm

När? - 26 sep 2017

Tid? - 08.00 - 09.30

 

Varmt välkomna! 

 

Anmälan hittar du här!  

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver