Frukostseminarium - Funktionsentreprenader

2017-05-17


Funktionsentreprenader med Aff

 

I höstas genomförde vi ett seminarium med inriktningen funktionsentreprenader med Aff. Intresset var så stort att vi nu genomför en repris.

 

Aff lämpar sig utmärkt att göra funktionsavtal med, men vad innebär ett funktionsavtal egentligen?Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja frekvenser på åtgärder – tänk om de inte gör något alls? Och hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera? Hur kan man följa upp och leva efter ett funktionsavtal?

På seminariet resonerar vi kring funktionsavtalen inom Aff, vilka delar av Aff-dokumentationen som kommer in, och vad som är plus och minus med ett funktionsavtal baserat på Aff.

 

Föreläsare - Anna Cedvén, adm. ordförande i ABFF-utskottet 

Datum - 8 jun

Tid - 08.00-10.00, Seminarium 

Plats - Drottninggatan 33, Stockholm 

Anmälan - Klicka här! 

 

Varmt välkomna!

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver