Nu kan du starta avtal från Aff-urval

2017-10-05

Idag lanserades 9 stycken olika urval att starta avtal från i Aff Avtalssystem. Aff-urvalen är framtagna för att underlätta start av nytt avtal då vi har hjälp dig att välja ut de koder som är relevanta för just ditt avtal.

 

De urval som finns idag är

  1. Totalförvaltning
  2. Förvaltning + Ekonomi
  3. Förvaltning + Drift
  4. Endast Förvaltning
  5. Drift av byggnad & installationer
  6. Drift av byggnad, installationer & utemiljö
  7. Drift av utemiljö
  8. FM-tjänster till kontor
  9. FM.tjänster till kontor med ledning

För önskemål om fler Aff-urval, vänligen kontakta adm@aff-forum.se

 

För köp av Aff Avtalssystem, Klicka här

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver