Pågående projekt

För ögonblicket pågår det tre utvecklingsprojekt:

Mall för städentreprenader

Det är mycket vanligt att städning handlas upp, och behovet av mallar och hjälpmedel är stort. Aff har för detta mallen "Städ 99", men precis som det låter har den ett antal år på nacken. Därför pågår nu ett projekt för att utveckla en ny mall för städentreprenader. Den är tänkt att fungera för såväl mindre tjänster som trappstädning som större entreprenader inom verksamhetsstädning. Projektet startar upp under hösten 2016 och beräknas vara färdigställt under sen vår 2017.

Projektledare
Jessica Molén, Fasticon AB


Utbildningsmaterial inom Aff-strukturen


Uppdatering av Kontraktsmallen

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver