Partssammansättning

Hela organisationen inom Aff - Forum och alla projektgrupper i vårt utvecklingsarbete är partssammansatta. Detta innebär att vi alltid har lika antal representanter för beställare och utförare, vi har dessutom några representanter för konsultintresset i styrelsen och de flesta utskotten och projektgrupperna.

Partssammansättningen är en viktig grundprincip inom Aff-konceptet, den gör att du som användare av Aff kan vara säker på att både beställarnas och utförarnas intressen finns tillvaratagna i dokumenten. 

Är du intressad av att vara delaktig i kommande projekt? Hör av dig till Aff på adressen:
info@aff-forum.se

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver