Projektet Nya Aff

Projektet Nya Aff omfattar samtliga grunddokument i Aff. En stor del av utvecklingsarbetet handlar om att ta till vara och utveckla befintliga texter från nuvarande version av Aff och att flytta om dem i en ny struktur. 
 
Projektet är indelat i fyra delprojekt, varav ett är ett samarbetsprojekt mellan Aff och BKK
Läs mer om arbetet i de olika delprojekten genom att klicka på respektiva länk.

Förutom dessa så planeras det även för en revidering av Aff-definitionerna utifrån resultatet i de olika delprojekten. VI håller också på att ta fram ett it-baserat verktyg för Nya Aff som skall underlätta och förenkla arbetet med att ta fram avtal baserade på Aff.
 
Nya Aff kommer att lanseras i samband med business arena i september 2014.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver