Kontraktsmall

Delprojektet omfattar att se över och arbeta fram en kontraktsmall omfattande det entreprenadspecifika regelverket inom Aff.  Kontraktsmallen utgör ett komplement till det branschspecifika regelverket ABFF.

Projektet omfattar följande utvecklingsområden:
  • Framtagande av en struktur med koder och rubriker för det entreprenadspecifika regelverket inom Aff
  • Ta fram förslag på texter avseende legala regelverk inom följande områden: omfattning, utförande, organisation, tider, ansvar, ekonomi, avbeställning/hävning och tvist
  • Ta fram förslag på rådstexter inom motsvarande områden
Som utgångspunkt för arbetet används de texter som finns i Särskilda föreskrifter inom ramen för nu aktuell version av Aff.

Delprojektledare är Lennart Andersson.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver