Projektgrupper

Delprojekt Samverkansprojekt AFF-BKK, gemensam projektledare Gösta Gustafsson


Konsulter
Aff: Lennart Andersson, Fasticon
BKK: Anders Willner, Hifab
 
Leverantörer
Aff: Ulf Hübinette, Coor
BKK: Maria Forsberg, NCC
 
Beställare
Aff: Johanna Vehvselius, Fastighetsägarna
BKK: Lovisa Elmgren, Riksbyggen
 

Delprojekt kontraktsmall, projektledare Lennart Andersson 


Konsulter
Tom Hansson
 
Leverantörer
Ulf Hübinette, Coor
Anders Borggren, ISS
 
Beställare
Johanna Vehvselius, Fastighetsägarna
Mats Abrahamsson, NKS
 

Delprojekt Underhållsterminologi, projektledare Per Ollas


Leverantörer
Fredrik Sandquist, Coor
Per Östgren, YIT
Rolf Skär, Riksbyggen
Björn Thelning, RIBA
Tord Lissel, ISS
 
Beställare
Anders Lindberg, Diligentia
Per-Arne Jandér, Micasa           
Ove Nordqvist, Newsec
Jonas Backman, FORTV
Stefan Björling, SABO
 
Konsulter
Göran Werner, WSP
Anna Cedvén, Sweco
 

Delprojekt Grundstruktur, delprojektledare Anna Cedvén, Anders Attefjord och Christine Löfvenberg (senare delen)

I första fasen:
Lars Kinneholm, SEB
Peter Backström, HSB

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver