Projektledningen

Per Ollas
Fasticon AB

Huvudprojektledare Nya Aff, Delprojektledare Underhållsterminologin

E-post

Delprojektledare

Anna Cedvén
Sweco Management AB

Delprojekt Grundstrukturen

E-post
Anders Attefjord
WSP

Delprojekt Grundstrukturen

E-post
Gösta Gustavsson
Beställarstöd i Västerås AB

Delprojekt Samarbetsprojekt Aff-BKK

E-post
Lennart Andersson
Fasticon AB

Delprojekt kontraktsmall

E-post
Christine Löfvenberg
FM Konsulterna AB

Delprojekt Grundstrukturen

E-post

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver