Samarbetsprojekt Aff - BKK

Delprojektet inbegriper att utreda förutsättningarna och ta fram ett förslag för ett utvecklat samarbete mellan organisationerna AFF och BKK (Byggandets KontraktsKommitté) avseende en gemensam terminologi.

Ambitionen är att anpassa och utveckla befintlig terminologi från respektive avtalsregelverk till ett antal gemensamma termer och definitioner.

Delprojektledare är Gösta Gustavsson.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver