Underhållsterminologin

Som en del i det pågående utvecklingsarbetet med att ta fram en ny Aff görs en välbehövlig översyn av de drift- och underhållsbegrepp om finns inom Aff.

Under 2011-2012 genomfördes en förstudie som resulterade i ett projektdirektiv för vidareutveckling av underhållsterminologin (länk finns till höger).

Projektet omfattar följande utvecklingsområden:
 • Framtagande av vägledning omfattande:
  • beskrivning av den problematik som finns i branschen med anledning av terminologin
  • beskrivning av vad som är viktiga aspekter vid konstruktion av avtalsmodeller avseende drift och underhåll inom fastighetsförvaltning
  • allmänna tips och råd
 • Framtagande processbeskrivningar
 • Översyn terminologi, drift och underhåll i samarbete med TNC (Terminologicentrum)
 • Bevakning av standarder inom underhållsområdet
 • Se över befintliga Aff-mallar, främst Objektbeskrivningen
Delprojektledare är Per Ollas och en partssammansatt projektgrupp är tillsatt.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver