Redigera avtal

Det finns en mängd olika funktioner för att redigera ett avtal. När du går in på ett avtal kommer du till Urvalsvyn. I denna kan du välja vilka tjänster som ska ingå i avtalet. Du kan alltid återkomma till denna vy för att lägga till tjänster senare.

I den övre menyn med orangea knappar finns det flera generella funktioner såsom:
 • Visa Urvalsvy
  • Här kan du göra ett urval av de tjänsteområden med underliggande koder/rubriker som du vill använda i ditt avtal
 • Visa/dölj rådstexter
  • Med denna knapp så kan du välja om du vill se rådstexter i avtalet du jobbar med. Observera att rådstexterna inte kommer med när du exporterar eller skriver ut ditt avtal, även om du väljer att se dem
 • Spara kopia/mall
  • Med den här funktionen kan du spara en extra kopia av ditt avtal vid en viss tidpunkt, du kan också spara ditt avtal som en mall att använda för framtida avtal. 
 • Avtalsinställningar
  • Här gör du generella inställningar för ditt pågående avtal
 • Skriva ut till PDF
  • Funktion för att skriva ut ditt avtal och/eller spara ner ditt avtal som PDF.
 
 
I navigeringsvyn till vänster ser du de olika delarna i ditt avtal. Genom att klicka på plus-tecknet före rubriken så expanderar du vyn för att se underrubriker. Det är också här som du navigerar till de olika delarna i avtalet. 

De olika huvudrubrikerna (Upphandlingsföreskrifter, Kontraktsformulär etc.) kallar vi dokumentdelar. Varje gång du navigerar bort från en dokumentdel till en annan laddas databasen om, så då behöver du ha sparat ditt arbete. En fråga ställs om det finns texter som ej är sparade. 

Systemet har inte automatisk spara-funktion, utan man behöver aktivt spara sitt arbete regelbundet (precis som i word, excel etc.). Det gör du med Spara alla ändringar-knappen ovanför navigeringsvyn. 

Vill du lägga till en egen rubrik, som inte finns i systemet använder du Ny rubrik-knappen ovanför navigeringsvyn. Den nya rubriken sorteras in på den plats den hör hemma, enligt bokstav och nummer (ex. hamnar K2.1.1 som en underrubrik till K2.1). Ibland kan man behöva ladda om sidan för att den ska lägga sig på rätt ställe. Vill du lägga till en rubrik som redan finns i systemet går du istället till Urvalsvyn.

 


 

 

 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver