Avtalsinställningar

När du klickar på knappen Avtalsinställningar så kommer du till en vy där du kan redigera inställningarna i ditt avtal. Här kan du:
  • Ändra namn på avtalet genom att fylla i ett nytt namn och klicka på spara
  • Välja om du vill ha funktions krav eller åtgärdskrav i ditt avtal (eller båda)
  • Lägga till användare till avtalet. Observera att en användare måste ha ett konto med inloggning till avtalssystemet för att kunna bli tillagd på ett avtal. Om personen du vill lägga till saknar inloggning måste du antingen lägga till den personen som användare i ditt företag (kan endast göras av företagsadmin) eller så får personen själv teckna ett abonnemang hos aff-forum.se
  • Arkivera avtal. Detta innebär att avtalet sparas i systemet men att det inte går att göra fler ändringar i avtalet. Du kan dock basera ett nytt avtal på ett arkiverat avtal genom att välja "Starta från befintligt avtal" i startmenyn
  • Radera avtal. Observera att du genom denna funktion raderar avtalt helt och att det INTE går att återskapa.
  • Lägga till eller ändra kund för avtalet, dvs det företagsnamn/organisation som anges på förstasidan och i sidhuvudet.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver