Redigera rubriker och texter

För att redigera texter och rubriker i ett avtal så ställer du helt enkelt markören i någon av rutorna med grå ram. Det är:
  • Rubriken, både nummer och namn ("SA2 Upphandling")
  • Förutsättningar för tjänsten ("Exempel på objekt...")
  • Funktionskrav med acceptanskriterier ("Göra upphandling för...", "Upphandlingarna ska ...")
  • Åtgärdskrav med utförandetid (syns ej i detta exempel, står på samma plats som Funktionskrav
 
 
Nu är det bara att skriva texter och formatera dem som du vill. Bilden nedan visar den formateringsruta som dyker upp när markören ställs i en ruta. Du kan med hjälv av denna välja storlek, färg, överstrykning och liknande formatering. Det går att infoga tabeller och punktlistor, och du kan till och med infoga en bild.
 
 
För att infoga bilder så klickar du på bild-ikonen (ensam på rad två) i formateringsrutan som dyker upp. Dialogrutan som öppnas visar de bilder som är uppladdade till avtalet. Finns det inga så kan du ladda upp en bild från din dator. De bilder som nu finns på avtalet kan samtliga som är användare av avtalet se och använda, men inga andra. Bilderna är alltså kopplade till avtalet och inte till dig personligen som användare. Vill du använda samma bild i ett annat avtal så får du ladda upp den igen. 

Markera en bild och välj Insert. Bilden kommer nu att infogas i den storlek som den har i original (antal pixlar). För att få den lagom stor kan du välja bredd och höjd i antal pixlar. Väljer du bara t.ex. höjd som 200 pixlar så anpassar sig bredden till det. 
 
redigeringsmenyn till höger om rubriken finns det fler funktioner som hjälper dig att redigera ditt avtal:
 
Radera rubrik. Denna knappen använder du om du har kommit på att du inte behöver rubriken i ditt avtal. Notera att samtliga underrubriker också kommer att raderas från avtalet, om du tar bort en överordnad rubrik. Exempel: Tar du bort SA2 kommer även SA2.1, SA2.2, SA2.3 etc. att försvinna. Kommer du senare fram till att du trots allt vill ha med rubriken så kan du lägga till den från Urvalsvyn. Då hämtas rubriken med systemets originaltexter upp, d.v.s. om du har skrivit egna texter under en rubrik som du tar bort kan de inte återskapas. 
 
Dölj/visa åtgärdskrav. Denna knappen använder du i det fall du vill dölja eller visa samtliga åtgärdsskrav under en viss rubrik. Funktionen tar inte bort texterna, utan döljer dem bara. Det innebär att det du har skrivit sparas, även om du döljer åtgärdskraven. Däremot kommer dolda åtgärdskrav inte ut på utskriften, utan endast de som är synliga.  
 
Dölj/visa funktionskrav. Denna knappen använder du i det fall du vill dölja eller visa samtliga funktionskrav under en viss rubrik. Funktionen tar inte bort texterna, utan döljer dem bara. Det innebär att det du har skrivit sparas, även om du döljer funktionskraven. Däremot kommer dolda funktionskrav inte ut på utskriften, utan endast de som är synliga.  
 
Checkboxar finns bredivid såväl Förutsättningar för tjänsten som Funktionskrav med acceptanskriterier och Åtgärdskrav med utförandetid. Dess används om du inte vill ha texten som står där. T.ex. så innehåller Avtalssystemet många exempel på Funktions- och åtgärdskrav som kanske inte alls är relevanta för just ditt avtal. Då kan du ta bort markeringen i checkboxen och kravet kommer att raderas. Notera skillnaden att detta verkligen raderar texten, och inte bara döljer kravet. 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver