Spara kopia/mall

Här finns det två olika funktioner, spara kopia och spara som mall.
 

Spara arbetskopia

I redigeringsvyn så sparar du ditt arbete allt eftersom men ofta vill man kunna spara en arbetskopia vid ett visst tillfälle, t.ex. när man skickar ut en version till en arbetsgrupp, när man skickar ut ett förfrågningsunderlag eller kanske när man har ett avtal färdigt för underskrift.

Du sparar en arbetskopia genom att namnge kopian (t.ex. med namn och datum) och klicka på den orangea knappen Spara som arbetskopia. Längst ner i vyn så ser du de kopior som du har sparat och det är också där som du kan öppna en sparad kopia. Tänk på att ge arbetskopian ett så beskrivande namn som möjligt.

Spara som mall

Ofta gör man kanske flera liknande avtal eller så har man vissa texter/inställningar som man alltid vill ha med i de avtal man skriver. För att slippa göra samma sak många gånger finns funktionen Spara som mall. Du öppnar helt enkelt ett nytt avtal, gör de redigeringar/urval som du önskar, namnger och klickar på orangea knappen Spara som mall. De mallar som du sparar på detta sätt kommer att finnas tillgängliga för alla användare inom samma företag som dig själv. 

 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver