Visa urvalsvy

När du startar ett avtal, eller klickar på den orangea knappen Visa Urvalsny kommer du till en vy för att göra urval bland tjänsteområdena. För att komma tillbaka till vyn där du redigerar avtalet så klickar du på den orangea knappen Redigerarvy som finns uppe till vänster.

I Urvalsvyn så kan du välja ut de tjänsteområden och rubriker som du vill ha med i ditt avtal. När du startar ett nytt avtal är alla tjänsteområden och rubriker valda och du väljer bort det du inte vill ha med genom att klicka på respektive ruta. När du avmarkerar ett tjänsteområde eller en huvudrubrik blir rutan vit och kommer inte att finnas med i ditt avtal. Du kan när som gå tillbaka till urvalsvyn och ändra ditt urval.
 
 
Du kan expandera respektive tjänsteområde genom att klicka på plustecknet före respektove tjänsteområde. Detta expanders då och du kan se alla underrubriker. Även på denna nivå kan du göra urval och avmarkera rubriker du inte vill ha med genom att klicka ur checkboxen framför rubriken.
Notera att när du väljer en rubrik i Urvalsvyn så kommer systemets originaltexter att hämtas upp. Det innebär att en rubrik som innehåller egna texter och sedan bockas ur här, inte kommer ha kvar dessa texter om den sedan bockas i igen. 
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver