Skriva ut och exportera

För att skriva ut eller spara ner ett avtal så klickar man på den orangea knappen Skriv ut till PDF. Det kommer då upp en ruta där man väljer vilken del man vill skriva ut/spara ner. Man kan enbart spara ner (exportera) avtal i pdf-format.

Observera att det även vid utskrift skapas en pdf, du måste därför ha en pdf-läsare (t.e.x acrobat reader) installerad på din dator för att kunna skriva ut.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver