Skriva ut

För att skriva ut ett avtal så behöver du först öppna det för redigering via avtalets startsida. Öpnna valfri dokumentdel och välj Skriv ut.  Det kommer då upp en ruta där man väljer vilken del man vill skriva ut/spara ner.

Man kan enbart skriva ut och spara ner avtal i pdf-format, du måste därför ha en pdf-läsare (t.e.x acrobat reader) installerad på din dator för att kunna skriva ut.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver