Starta Avtal från Aff-urval

När Nya Aff är lanserat och har börjat användas kommer Aff - Forum att ta fram ett antal anpassade urval för olika målgrupper. Det innebär att när man som användare väljer detta alternatrov så får man tillgång till färdiga urval av koder/rubriker som är anpassade för ett speciellt ändamål. Det kan t.ex. vara ett förfrågningsunderlag för en mindre fastighetsägare/bostadsrättsförening eller en upphandling speciellt inriktad på energieffektivisering.

Kontakta gärna Aff - Forum om du har förslag på ett Aff-urval för ett specifikt ändamål. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver