Starta från befintligt avtal

I en organisation är det vanligt att man gör flera liknande upphandlingar/avtal. Men den här funktionen så kan man enkelt återanvända ett tidigare avtal. När du väljer detta får du upp en lista med de avtal som du har behörighet till. Du väljer det avtal som du vill basera ditt nya avtal på i listan. När du sedan redigerar detta kan du lägga till och ta bort rubriker, redigera texter och fylla i gränsdragningslistan för att anpassa ditt nya avtal.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver