Starta från egen mall

I avtalssystemet har alla företag möjlighet att ta fram sina egna mallar med urval och anpassningar som passar den egna verksamheten. Mallarna skapas genom att man skapar ett avtal som vanligt och sedan väljer alternativet Spara som mall. En egen mall blir tillgänglig för alla användare inom företag som du kan använda den som utgångspunkt när man skapar nya avtal.

När man väljer Starta avtal från egen mall så får man upp en lista med företagets egna mallar som man väljer ifrån. När man har gjort sitt val så redigerar man avtalet som vanligt för att anpassa det efter varje specifik avtalssituation.
 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver