Starta Nytt Avtal

Om du väljer alternativet Starta nytt avtal så kommer du att påbörja ett helt nytt avtal där du själv får välja vilka dokument och rubriker du vill ha med. Du får upp en vy där du fyller i generella uppgifter för det nya avtalet. Du kan enkelt ändra dessa uppgifter i efterhand genom att klicka på den orangea knappen Avtalsinställningar.
 
 
Avtalsnamn
Här namnger du avtalet du just har skapat. Det är detta namn som visas i listor och i sidhuvud när man skriver ut så tänk på att det skall vara så beskrivande som möjligt.

Visa Funktions-/Åtgärdskrav
Här väljer du om du generellt vill basera ditt avtal på funktionskrav eller åtgärdskrav. Det går att kombinera dessa och välja båda två men vi rekommenderar att man på en övergripande nivå väljer det ena eller det andra. Detta är en generell inställning för alla krav inom S Stödverksamet, man kan också göra denna inställning per kod/rubrik, se Redigera avtal.

Lägg till användare
För att ge personer behörighet att se avtalet så måste du lägga till dem som användare. Du kan bara lägga till användare som har ett användarkonto i systemet men de behöver inte ha ett användarkonto i samma företag som avtalet ligger i. Lägg till en användare i avtalet genom att klicka på + Lägg till användare och ange e-postadress och roll (se behörighet).

Du kan ändra behörighet samt ta bort på en redan tillagd användare genom att klicka på Ändra eller Radera.

Försättsblad
Här kan du ladda upp ett eget försättsblad till ditt förfrågningsunderlag eller avtal. Försättsbladet måste vara i pdf-format, i övrigt kan det utformas helt fritt. Ladda upp försättsbladet genom att klicka på knappen Välj.... och följ instruktionerna.

Avtalets kund
Här anger du det företag/organistation som skall stå på förstasidan och i sidhuvudet på det fädiga avtalet.

Spara
När du är färdig med dina inställningar så klickar du på knappen Spara så stängs rutan och du förflyttas till Urvalsvyn och kan börja redigera avtalet. Du kan när som helst återvända till Avtalsinställningarna genom att klicka på knappen "Avtalsinställningar" när du har ett avtal öppet.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver