ABFF 04 (.pdf)

Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning. Observera att detta inte är den senaste versionen av ABFF.

 

Digitalt dokument i pdf-format.

645 kr + moms
ABFF 04 (.pdf)
 

Produktbeskrivning

Senaste versionen av ABFF är ABFF 12.