ABFF 12 (.pdf)

Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster, utgiven 2012. Gällande för avtal som hänvisar till ABFF 12. Observera att detta ej är den senaste utgåvan av ABFF.

Digitalt dokument i pdf-format.

645 kr + moms
ABFF 12 (.pdf)
 

Produktbeskrivning

Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Senaste versionen av ABFF är ABFF 15.