ABFF 12 (.pdf)

Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. 

Digitalt dokument i pdf-format.

645 kr + moms
ABFF 12 (.pdf)
 

Produktbeskrivning

ABFF är den grund som samtliga övriga Aff-dokument vilar på. ABFF står för "Allmänna bestämmelser för entreprender inom fastighetsförvaltning och facility management" och kan jämföras med byggbranschens AB, ABT och ABK. ABFF är ett dokument som inte ändras för den specifika entreprenaden.