Adm och gränsdragningslista 11 (.doc)

Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av administrativa arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning.

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 850 kr + moms
Adm och gränsdragningslista 11 (.doc)
 

Produktbeskrivning

Dokumentet Adm & gränsdragningslista beskriver administrativa tjänster som huvudsakligen är fastighetsanknutna. Här finns alla förekommande rubriker för att beskriva en förvaltningsentreprenad, teknisk såväl som ekonomisk.

 

Här beskrivs även felanmälan, något som ofta används även i rent tekniska entreprenader.