Aff Databas (XML)

I abonnemang Nya Aff - XML får du tillgång till Tjänsteområdena SA-SJ (Initalt finns ej alla tjänsteområden framtagna) i Nya Aff i XML-format.

14 000 kr + moms
Aff Databas (XML)
 

Produktbeskrivning

Denna produkt vänder sig till systemleverantörer och systemägare som behöver tillgång till beskrivningsdelarna (tjänsteområdena) i Nya Aff i databasform (XML-format).

 

Varje gång Aff - Forum uppdaterar något av tjänsteområdena så tillhandahåller vi också en ny XML-fil till de kunder som abonnerar på denna produkt.

 

Abonnemanget är löpande tills uppsägning sker. Innehållet i XML-filen får inte användas för att skapa ett system med samma funktionalitet som Aff:s eget Avtalssystem.