Aff-definitioner 10 (.pdf)

Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster, utgiven 2010. Gällande för avtal som hänvisar till Aff-definitioner 10. Observera att detta inte är senaste versionen av Aff-definitioner.

Digitalt dokument i pdf-format.

690 kr + moms
Aff-definitioner 10 (.pdf)
 

Produktbeskrivning

Aff-definitioner är ett dokument som anger ett antal definitioner som förekommer i Aff-avtalen. Detta görs för att undvika missförstånd och tolkningsproblem om vad ett ord innebär. Idag innehåller Aff-definitioner en bit över 130 definitioner, några är gemensamma med AB/ABT. Aff-definitioner genomgick en större förändring och utökning 2010 då termer från europeiska FM-standarden inarbetades. Senaste utgåvan är Aff-definitioner 15.