Aff SF 12. Version 2

Särskilda föreskrifter (SF) är avsedda för att vid behov förtydliga och precisera bestämmelserna i ABFF 12 så att de anpassas till den enskilda entreprenaden. SF 12 är ett hjälpmedel för att upprätta sådana uppdragsspecifika särskilda föreskrifter.

1 165 kr + moms
Aff SF 12. Version 2
 

Produktbeskrivning

Detta är den tryckta versionen av dokumentet. Dessa kan du endast köpa hos Svensk Byggtjänst, länken ovan tar duig direkt till detta dokument i deras e-handel.