Tidigare Aff-dokumentation

Fram till 2014 hade Aff-okumentationen en annan uppbyggnad och annat sätt att göras tillgänglig. Istället för att tillhandahålla ett system som uppdateras kontinuerligt gav man ut word-dokument med utgivningsår i namnet, på samma sätt som ABFF och Aff-definitioner har sitt utgivningsårtal.

Förutom ABFF och Aff-definitioner bestod Aff-dokumentationen huvudsakligen av:

  • Särskilda föreskrifter - regler och föreskrifter för entreprenaden
  • Administrativa arbetsuppgifter - arbetsuppgifter
  • Tekniska arbetsuppgifter - arbetsuppgifter
  • Verksamhetsanknutna tjänster - arbetsuppgifter
  • Objektsbeskrivning - mall för att beskriva vad arbetet ska utföras på
  • Upphandlingsföreskrifter - reglerar upphandlingen

Samtliga dessa delar återfinns nu i Aff Avtalssystem
Aff fram t.o.m 2014