Beskrivningsdokument


För att beskriva själva tjänsteleveransen så används beskrivningsdokumenten:
  • Adm & gränsdragningslista (A)
  • Teknisk & gränsdragningslista (T)
  • Verksamhetsanknutna tjänster & gränsdragningslista (VT)
De har alla olika användningsområde och också lite olika utseende.

Innehåll


Dokumenten innehåller rubriker, rådstexter och exempeltexter samt en gränsdragningslista där man för varje rubrik kan ange hur arbetsuppgiften ersätts. För att använda dokumenten så är tanken att man ska plocka de rubriker som är aktuella för entreprenaden och för dessa rubriker skriva den text som är lämplig. Exempeltexterna är just bara exempel och ska ses som inspiration, och rådstexterna ska tas bort.
Arbetsuppgifter

Pyramidregeln


De är alla uppbyggda med pyramidregeln vilket innebär att det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs under exempelvis rubriken A1, gäller således för A1.1, A1.11 osv om inte annat anges under dessa underrubriker. Det innebär också att man inte behöver använda sig av samtliga föreslagna underrubriker, utan att det går utmärkt att slå samman arbetsuppgifterna från T1.11 och T1.12 direkt under T1.1.

Rätt dokument


För att beskriva en entreprenad behövs det ofta delar från fler än ett dokument, t.ex. för en teknisk entreprenad med felanmälan så behövs både A och T. Det som är viktigt att komma ihåg är att ta bort de rubriker som inte är aktuella, så att beskrivningarna blir lättlästa och tydliga.

Äldre beskrivningsdokument har inte gränsdragningslistan integrerad, utan den låg då i ett eget dokument. Det gör att beskrivningsdokumentet endast anger arbetsuppgifter och för att utläsa vem som ansvarar och hur det ersätts så får man gå till det egna dokumentet gränsdragningslista som i sin tur endast anger om rubriken ingår i entreprenaden – inte vad som ska utföras.
Adm och gränsdragningslista 11 (.doc)
1 850 kr + moms
Läs mer →
Teknik o gränsdragningslista 11 (.doc)
1 850 kr + moms
Läs mer →
VT Beskrivning 04 (.doc)
1 165 kr + moms
Läs mer →