Beskrivning av förvaltningsobjekten


Objektsbeskrivningen är det dokument som reglerar vilka objekt som ingår i entreprenadens omfattning, d.v.s. om det står i Teknik & gränsdragningslista att arbetsuppgiften filterbyte i ventilationsaggregat ingår så specificeras det i Objektsbeskrivningen på vilka aggregat och filter som arbetsuppgiften ska utföras.

Struktur


Mallen är detaljerad och uppbyggd enligt samma rubrikstruktur som beskrivning av arbetsuppgifterna, för att arbetsuppgift och objekt ska följa varandra. Det är dock inte nödvändigt att samtliga rubriker i arbetsuppgifterna motsvaras av ett objekt, då vissa objekt kan vara relevanta för ett antal olika arbetsuppgifter och därför finnas beskrivna på en högre nivå.
Objekt
Köp Aff i vår e-handel
Objektbeskrivning 13 (.docx)
1 165 kr + moms
Läs mer →
Aff Avtalssystem
9 000 kr + moms
Läs mer →