Branschregelverk

ABFF


ABFF är den grund som samtliga övriga Aff-dokument vilar på. ABFF står för ”Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service” och kan jämföras med byggbranschens AB04, ABT06 och ABK09. Men medan de regelverken är anpassade för projekt med början och slut, är ABFF anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster.

ABFF är ett dokument som inte ändras för den specifika entreprenaden. Vill man göra avsteg från det som står i ABFF görs dessa ändringar i Kontraktsformuläret. Det krävs att man uttryckligen frångår ABFF och detta bör endast göras med största försiktighet.

ABFF är indelad i nio kapitel som också återkommer i Kontraktsformuläret: Omfattning, Utförande, Organisation, Tider, Ansvar, Ersättning, Avslutande statuskontroll, Avbeställning och hävning samt Tvist.

Senaste versionen av ABFF är ABFF 15 och innan dess var det ABFF 12.

Aff-definitioner


Aff-definitioner är ett dokument som definierar ett antal termer som är vanligt förekommande i Aff-avtal. Definitionerna är väsentliga för att undvika missförstånd och tolkningsproblem om vad ett ord innebär. Idag innehåller Aff-definitioner strax under 60 definitioner, några är gemensamma med AB/ABT. Aff-definitioner genomgick en större förändring och utökning 2010 då termer från europeiska FM-standarden inarbetades. I revideringen 2015 så återgick Aff-definitioner till att endast hantera de termer som  ansågs behöva en Aff-specifik definition.

Senaste är Aff-definitioner 15 och innan dess var det Aff-definitioner 10.
Köp Aff i vår e-handel
ABFF 15 (.pdf)
690 kr + moms
Läs mer →
Aff-definitioner 15 (.pdf)
690 kr + moms
Läs mer →