Objektsbeskrivningen har en viktig funktion i ett Aff-avtal. För att kunna beskriva en tjänst så behöver man också beskriva "åt/på vad, för vem" tjänsten ska utföras. "Vad" och vem" är då Objekten som tjänsten ska utföras på/i/till. Och för att kunna beräkna omfattningen av arbetet så behöver man dessutom information om de aktuella objekten. Det är objektbeskrivningens roll att ge den informationen.

Om evtalet exempelvis rör städning av fastigheter, så behöver vi veta vad som är objektet för tjänsten.

Ska alla utrymmen städas, eller är det bara trapphusen?
Objektsbeskrivning
Om det nu är trapphusen som ska städas, behöver objektsbeskrivningen svara på följande frågor:
  • Vilka trapphus är det som ingår?
  • Hur stora är de?
  • Vad har de för relevanta egenskaper?
I det här fallet så kanske det skulle framgå att det rör ett trapphus om 100 kvm på Storgatan 1, att det är fem våningar och golvet är av marmor. 

Objektsbeskrivningen utgörs ofta av såväl löptext som tabeller med fakta och kanske också bilder. Vad som ska stå varierar med entreprenadens omfattning, exempelvis vilka tjänster som ingår. I Aff Avtalssystem finns det ett stödjande dokument som ger råd kring upprättandet av en objektsbeskrivning.