Särskilt anpassade mallar

För dig som ska göra ett avtal inom ett begränsat område finns det ett par särskilt anpassade mallar:
  • Mindre entreprenader
  • Städmall
Mallarna innehåller alla delar av Aff Avtalssystem du behöver för att göra en upphandling och teckna avtal, men bara inom det område mallen är tänkt för. Utöver det innehåller mallarna texter som är framtagna specifikt för mallen, så de ska passa för den typen av entreprenader. Du får även tillgång till ABFF 15 och Aff-definitioner 15.

Mindre entreprenader

Detta är en förenklad Aff-mall anpassad för t.ex. bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare/ fastighetsbestånd. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning, fastighetsdrift och trappstäd. Mallen består av följande delar:
  • Instruktion för mallen 
  • Kontrakt och Tjänstebeskrivning som du skriver direkt i Avtalssystemet
  • Mall för anbudsbrev att skicka ut
  • Mall för att skapa en objektsbeskrivning 
Instruktioner
Här beskrivs kortfattat upphandlingsprocessen från förfrågan till tecknat avtal. En handfast beskrivning av hur man använder mallen för att skapa förfrågningsunderlag och avtal ingår också. Instruktionen är en pdf-fil.

Kontrakt och Tjänstebeskrivning
Både Kontrakt och Tjänstebeskrivning skriver du direkt i Avtalssystemet. Kontraktet innehåller de ekonomisk-juridiska regleringarna och är tämligen kortfattat. Tjänstebeskrivningen är däremot omfattande, den innehåller alla de tjäsnter som leverantören ska utföra. De tjänster som finns i mallen är:
  • Fastighetsförvaltning (både teknisk och ekonomisk)
  • Drift och avhjälpande underhåll för byggnad, installationer och utemiljö
  • Städning 
Anbudsbrev och Objektsbeskrivning
Anbudsbrevet är ett kortfattat brev som man skickar med förfrågningsunderlaget och där man anger vilken information man vill ha från anbudsgivaren, när anbuden skall vara inne och liknande. Objektsbeskrivningen är en kortfattad mall som hjälper dig att beskriva dina fastigheter och markområden. Båda dessa är wordfiler som du själv kompletterar innan du skickar ut dem.

Städmallen

Detta är en förenklad mall för mindre och medelstora städentreprenader. Mallen är framtagen för att det ska bli lättare att handla upp entreprenader som enbart innehåller städtjänster, oavsett om det är trapphusstäd eller städning av verksamhetslokaler. Alla delarna i Aff Avtalsysstem är anpassade efter en städentreprenad, såväl rådstexter som exempeltexter. Däremot får du inte tillgång till övriga tjäsnteområden som finns i Aff Avtalsysstem. Utöver de anpassade texterna i Aff Avtalssystem finns även en excel-mall för att upprätta en objektsbeskrivning.

Ska du handla upp städtjänster i kombination med andra tjänster behöver du köpa en komplett inloggning till Aff Avtalssystem, då kan du lägga till de tjänster du vill till Städmallen. 
Köp Aff i vår e-handel
Mindre Aff-entreprenader
2 590 kr + moms
Läs mer →
Aff Avtalssystem
9 000 kr + moms
Läs mer →