För att beskriva vad som ska utföras och hur, finns det något som kallas Tjänstebeskrivningar. Motsvarade dokument var tidigare Adm, Teknik och Verksamhetsanknutna tjänster (VT). Tjänstebeskrivningarna är uppdelade på tio tjänsteområden (SA, SB, SC etc.) som kan liknas vid kapitel. 

Samtliga tjänsteområden har samma struktur och gränsdragningslista, vilket gör det lätt att kombinera tjänster på det sätt som passar den enskilda entreprenaden. Varje tjänstepområde har ett namn som speglar innehållet, och det finns ingen överlappning mellan tjänsteområdena. Det innebär att en arbetsuppgift/tjänst endast finns inom ett tjänsteområde.
Tjänstebeskrivningar SA-SJ
Under respektive tjänsteområde finns det underrubriker i flera nivåer. Kodstrukturen ser ut som tidigare med tjänsteområdets bokstav kombinerat med uppräkningssiffror och pyramidregeln används. Det betyer t.ex. att under SB Fastighetsförvaltning finns det underrubriker SB1, SB2 osv. Under dessa rubriker finns det ytterligare nivåer SB1.1, SB1.1.1 osv, enligt samma princip som i den äldre upplagan av Aff. Något att notera är dock att Aff numera använder sig av en punkt som avskiljare för varje rubriknivå. Det är alltså skillnad på SB1.11 ("ett punkt elva ") och SB1.1.1 (ett punkt ett punkt ett")
 
Antalet rubriknivåer har generellt minskat och håller sig på de flesta ställen till nivån SB1.1. Endast där det har varit nödvändigt för en ökad tydlighet så finns det ytterligare en undernivå. På varje rubriknivå finns det rådstexter och exempeltexter för att hjälpa användaren att skapa ett bra avtal. Exempeltexter ska ses som just exempel, och texterna ska anpassas för den enskilda entreprenaden.
 
I tabellen nedan visas tjänsteområdena och en kort sammanfattning av vad de innehåller. Tjänsteområde SI Mat och Dryck är ännu inte lanserat, och innehåller därför vare sig underrubriker eller rådstexter/exempeltexter.
Innehåll Aff-kod Aff-rubrik
Köpta tjänster inom upphandling, ledning och samordning, uppföljning och verksamhetsutveckling SA Verksamhetsledning innehåller de ledningstjänster som beställaren vill köpa - utöver det leverantören behöver för att leda sitt eget utförande i entreprenaden. SA Verksamhetsledning
Tjänster som en förvaltare normalt utför, både inom teknik och hyresgäster. Exempelvis uthyrning, hyresgästkommunikation, planerat underhåll, och hantering av myndighetskrav. SB Fastighetsförvaltning
Det tekniska arbete som normalt sker på plats i fastigheten. Exempelvis tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll för byggnad och installationer. Brandskyddsinstallationer finns dock i SG Säkerhet. SC Fastighetsteknik
Tjänster som utförs i utemiljön såsom tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll. Området inkluderar hela utemiljön, både hårdgjorda ytor, vegetationsytor och utrustning såsom lek- och idrottsutrustning. Även snöröjning ingår i SD utemiljö. SD Utemiljö
Städning av olika typ - regelmässig städning, periodisk städning samt specialstädning. Tjänsterna avser städning och inte yttre renhållning. SE Städning
inte en fastighet. Det som kallas arbetsplatsservice ingår här, och exempel på tjänster är hantering av inventarier, förråd, avfall, post- och gods, flyttar, flyttning, fordon och liknande. SF Verksamhetsservice
Tjänster som omfattar både planering, uppföljning och praktiskt arbete på plats för hela säkerhetsområdet. Det innebär att alla delar av SBA finns här, precis som passagesystem och övervakningssystem samt bevakningstjänster. SG Säkerhet
Samlat här finns den vanligt förekommande funktionen serviceanmälan (felanmälan), men även annat kundbemötande i form av reception och telefoni. SH Kundtjänst
Tjänster som på något sätt innehåller mat och dryck – allt ifrån pentryservice och fruktkorgar på kontoret till stora kostentreprenader åt kommuner och landsting. SI Mat och dryck
Tjänster som ibland även kallas ekonomisk förvaltning, men som inte behöver ha något med fastighetsförvaltning att göra. Innehåller ekonomisk redovisning, alltifrån bokföring och årsredovisningar, till hyresadministration och personaladministration. SJ Ekonomi