För att beskriva vad som ska utföras och hur, finns det något som kallas Tjänstebeskrivningar. Motsvarade dokument var tidigare Adm, Teknik och Verksamhetsanknutna tjänster (VT). Tjänstebeskrivningarna är uppdelade på tio tjänsteområden (SA, SB, SC etc.) som kan liknas vid kapitel. 

Samtliga tjänsteområden har samma struktur och gränsdragningslista, vilket gör det lätt att kombinera tjänster på det sätt som passar den enskilda entreprenaden. Varje tjänstepområde har ett namn som speglar innehållet, och det finns ingen överlappning mellan tjänsteområdena. Det innebär att en arbetsuppgift/tjänst endast finns inom ett tjänsteområde.

Under respektive tjänsteområde finns det underrubriker i flera nivåer. Kodstrukturen ser ut som tidigare med tjänsteområdets bokstav kombinerat med uppräkningssiffror och pyramidregeln används. Det betyer t.ex. att under SB Fastighetsförvaltning finns det underrubriker SB1, SB2 osv. Under dessa rubriker finns det ytterligare nivåer SB1.1, SB1.1.1 osv, enligt samma princip som i den äldre upplagan av Aff. Något att notera är dock att Aff numera använder sig av en punkt som avskiljare för varje rubriknivå. Det är alltså skillnad på SB1.11 ("ett punkt elva ") och SB1.1.1 (ett punkt ett punkt ett")

Antalet rubriknivåer har generellt minskat och håller sig på de flesta ställen till nivån SB1.1. Endast där det har varit nödvändigt för en ökad tydlighet så finns det ytterligare en undernivå. På varje rubriknivå finns det rådstexter och exempeltexter för att hjälpa användaren att skapa ett bra avtal. Exempeltexter ska ses som just exempel, och texterna ska anpassas för den enskilda entreprenaden.

I tabellen nedan visas tjänsteområdena och en kort sammanfattning av vad de innehåller. Tjänsteområde SI Mat och Dryck är ännu inte lanserat, och innehåller därför vare sig underrubriker eller rådstexter/exempeltexter.
Innehåll Aff-kod Aff-rubrik
Köpta tjänster inom upphandling, ledning och samordning, uppföljning och verksamhetsutveckling SA Verksamhetsledning
Uthyrning, hyresgästkommunikation, teknisk förvaltning, fastighetsadministration, myndighetskrav, medverkan i projekt, rådgivning. SB Fastighetsförvaltning
Tjänster inom fastighetsteknik för byggnad - styr & övervakning, byggnad invändigt och utvändigt, installationer och övriga tekniska system/utrustning. SC Fastighetsteknik
Tjänster som utförs i utemiljön såsom markskötsel, snöröjning, hantering av lek- och idrottsutrustning, vattenanläggningar och annan utrustning i utemiljö SD Utemiljö
Städning av olika typ - regelmässig städning, periodisk städning samt specialstädning SE Städning
Servicetjänster för en verksamhet såsom post- och gods, inventarier, förrådshantering, avfallshantering, dokumenthantering, flyttning, fordonshantering, lokalsamordning m.m. SF Verksamhetsservice
Brandskydd, passagesystem, tillträdesskydd, bevakning och ordningsövervakning, såväl tekniska som administrativa tjänster SG Säkerhet
Ärendehantering med serviceanmälan, telefoni, reception m.m. SH Kundtjänst
Restaurang och café, kaffe, frukt och catering SI Mat och dryck
Löpande ekonomisk administration, hyresadministration, budget och rapportering, skatter m.m., lån, löneadministration osv. SJ Ekonomi