Upphandlingsföreskrifter
Själva upphandlingssituationen hanteras i Aff av Upphandlingsföreskrifter samt rådstexter om hur man upprättar ett anbudsformulär.

Upphandlingsföreskrifterna är en välutvecklad mall där det finns såväl rådstexter som exempeltexter att låta sig inspireras av, allt strukturerat i olika kapitel. Upphandlingsföreskrifterna hanterar enbart vad som ska ske i upphandlingsskedet, såsom kontaktpersoner för anbudet, när anbudet ska lämnas, kvalificering och utvärdering etc. När entreprenaden väl påbörjas har normalt inte upphandlingsföreskrifterna någon funktion längre.
Upphandling
Texterna är anpassade för att klara regelverken gällande offentliga upphandlingar, men strukturen är även väl användbar vid alla typer av upphandlingar. Rådstexterna anger dessutom de ställen då det normalt skiljer sig mellan offentliga och icke offentliga upphandlingar, t.ex. när man normalt använder andra termer.
Köp Aff i vår e-handel
Aff Avtalssystem
9 000 kr + moms
Läs mer →