När ska jag använda Aff?

När ska jag använda Aff?

Aff ska användas vid tjänsteentreprenader, men vad menar vi då med en tjänsteentreprenad? En tjänsteentreprenad kännetecknas av att det sker återkommande leveranser för att upprätthålla ett läge eller en funktion. Vanliga områden är:
  • Fastighetsförvaltning
  • Drift och underhåll av fastigheter
  • Drift och underhåll av utemiljö och infrastruktur
  • Städning
  • Arbetsplatsservice
  • Ekonomisk förvaltning
  • Säkerhetstjänster såsom bevakning
Eftersom Aff både är ett juridiskt branschregelverk (ABFF) och mall-dokument, kan det användas för såväl rena upphandlingar som interna överenskommelser. Aff-dokumentationen är t.ex. ett utmärkt hjälpmedel för att förtydliga vad olika avdelningar har för ansvar, så länge det rör sig om något av områdena ovan.

ABFF eller AB/ABT?

En fråga vi ofta får är om man ska använda regelverken för byggprojekt (AB/ABT) eller Aff (ABFF) när det gäller drift och underhåll. Svaret på den frågan är komplext men kan sammanfattas med följande frågeställningar:
  • Ska leverantören upprätthålla funktionen som finns vid tillträde? D.v.s. utföra arbete så att befintliga byggnader, installationer, infrastruktur, parker fungerar som avsett?
  • Gäller det återkommande tjänster - d.v.s. planerad tillsyn, skötsel och underhåll, som utförs självständigt av leverantören?
Är svaret ja på dessa frågor är Aff sannolikt rätt juridisk grund och hjälpmedel. Är det istället så att det handlar om att under en begränsad tid utföra arbete som syftar till att förändra ett läge, d.v.s. ombyggnad, nybyggnad och liknande så är sannolikt AB/ABT rätt regelverk att använda. 

Kontakta oss gärna på mail om du har frågor kring detta.