Använda Aff internt

Aff är inte bara användbart för att teckna avtal om tjänster, utan är även ett utmärkt hjälpmedel för skapa internavtal och arbetsbeskrivningar. 

Internavtal

Överenskommelser mellan två parter inom samma huvudorganisation har precis som avtal med extern part ett behov av att vara tydliga. Även om det inte handlar om pengar som transfereras är det viktigt att överenskommelsen dokumenteras. När det gäller överenskommelser rörande drift och förvaltning innebär det att man behöver komma överens om, och dokumentera följande:
  • Vad ska utföras, och vad gäller för särskilda krav på utförandet?
  • ”På vad” ska tjänsterna utföras, d.v.s. vilka fastigheter och utrustning är det frågan om?
  • Vad finns för övriga krav på organisationen som utför tjänsterna?
  • Vilka ansvarsöverföringar ska göras, d.v.s. hur hanteras fastighetsägarens ansvar?
  • Ska det ske någon ekonomisk reglering, och i så fall hur?
Dessutom är det viktigt att klargöra att vi menar samma sak när vi beskriver arbetet. 
Alla dessa saker, och fler därtill, ingår i de mallar som är en del av Aff-konceptet.

För en ren intern gränsdragning, t.ex. mellan olika avdelningar, är det mest tjänstebeskrivningen som är intressant. Den beskriver vilket arbete som ska utföras, och så kan man ange i en dokumentets gränsdragningslista vem som är ansvarig. Är det frågan om ett internavtal mellan t.ex. moder- och dotterbolag så är såväl Kontrakt, Övergripande tjänstekrav, Tjänstebeskrivningar och Objektsbeskrivning relevanta handlingar tillsammans med ABFF och Aff-definitioner.

Rollbeskrivningar

Tjänstebeskrivningen kan även användas som ett underlag när man ska skapa rollbeskrivningar för olika roller inom organisationen. Eftersom den är gjord för att beskriva samtliga tänkbara arbetsuppgifter fungerar den utmärkt som en checklista. Gå igenom den rubrik för rubrik och fundera på vem som är ansvarig för respektive arbetsuppgift och om det finns särskilda krav eller kopplingar till andra roller. 
Bilden visar ett antal rubriker som återfinns inom Tjänstebeskrivningarna. I Aff Avtalssystem finns förutom rubrikerna även rådstexter och exempeltexter som visar på arbetsuppgifter under respektive rubrik.