Aff Avtalssystem

Aff arbetar du med i det vi kallar Aff Avtalssystem. Det är ett webbaserat system som innehåller allt du behöver för att skapa Aff-avtal.

I systemet får du tillgång till branscregelverket ABFF, Aff-definitioner och samtliga mallar som hjälper dig att skapa avtal.

För att få tillgång till Avtalssystemet köper man ett abonnemang med personliga användarlicenser. Ett företag kan ha en eller flera licenser, där tillkommande licenser är billigare än den första baslicensen. Du köper licenserna i e-handeln, och väljer då hur många licenser ni vill ha. Abonnemanget löper årsvis, och du kan varje år förändra antalet licenser.

Andra sätt att använda Aff

Innan 2014 så fanns Aff som tryckta dokument och word-mallar, t.ex. Särskilda föreskrifter, Tekniska arbetsuppgifter, Administrativa arbetsuppgifter m.fl. Idag är samtliga dessa dokument inarbetade i Aff Avtalssystem, varför det inte går att köpa enskilda dokument längre. 

Detta gäller med några få undantag:
  • Vill du bara köpa branschregelverket ABFF eller Aff-definitioner så kan du göra det i e-handeln. Här finns såväl de senaste versionerna som utkom 2015, som de äldre utgåvorna. Kom ihåg att dessa ingår i abonnemanget Aff Avtalssystem.
     
  • Utöver det så finns mallen Mindre entreprenader utanför Avtalssystemet. Det är en mall riktad till dig som är mindre fastighetsägare, t.ex. en Brf. Mallen innehåller en förenklad version av Aff, utvald just för att passa dessa entreprenader. Tjänsterna som omfattas är fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsdrift inkl. utemiljön samt städning. 
     
  • Och vill du köpa ett äldre dokument, t.ex. Särskilda föreskrifter 12 så kan du fortfarande göra det. Men notera att dessa inte uppdaterade sedan det år som anges, i det här exemplet 2012.