När du startat ett nytt avtal och valt dina tjänster så kommer du till avtalets startsida. Denna vy är utgångspunkten för det enskilda avtalet, och sidan fyller två huvudsyften:
  1. Fylla i / ändra avtalets inställningar
  2. Länka till redigering av avtalsinnehållet
Det finns en mängd olika funktioner för att redigera ditt avtal, och för att komma dit utgår du från avtalets startsida.  

Till vänster återfinner du de delar som du redigerar själv (Entreprenadspecifika dokument - redigeras) utifrån de mallar som finns i systemet. I mitten återfinner du de grundläggande regelverken som ligger till grund för avtalet (Branschspecifika regelverk - redigeras ej). Längst till höger återfinner du länkar till Aff:s hemsida där du kan läsa mer om vad de olika delarna har funktion och vad de innehåller.

Nedan visas Avtalets startsida som den ser ut innan du påbörjar redigering.
Redigera avtal
Redigera texter
När du har gjort grundinställningarna så är det dags att börja arbeta med de olika delarna (dokumentdelarna). Varje del öppnas som en flik inne i avtalet, och dessa går att arbeta med parallellt. Nu kan du börja formulera ditt avtal, och för det finns det hjälp i systemet i form av Rådstexter och Exempeltexter.

Rådstexter är rådgivande texter som inte blir en del av det slutliga förfrågningsunderlaget/avtalet. Som namnet antyder så är de till för att ge dig som skapar ett förfrågningsunderlag/avtal tips och råd i ditt arbete. Du kan välja att visa eller dölja rådstexterna medan du redigerar ditt dokument, när man skriver ut dokumentet till PDF kommer rådstexterna inte med. Rådstexter finns för samtliga ingående delar (Kontraktisformuläret, Övergripande tjänstekrav, Tjänstebeskrivningar, Objektsbeskrivning, Upphandlingsförskrifter och Anbudsformulär).

Exempeltexter är förslag på texter som man kan använda i sitt förfrågningsunderlag/avtal. Dessa kan du redigera fritt, ta bort och lägga till - de är bara just exempel. Ibland finns det flera exempeltexter. Om det finns flera texter så kan man använda en eller flera av dessa beroende på behov och upplägg. I Kontraktsformuläret, Övergripande tjänstekrav samt Upphandlingsföreskrifter så finns det endast en typ av exempeltexter ("egen text", löpande text).

I Tjänstebeskrivningen finns det olika typer av texter - "Förutsättningar för tjänsten" samt  "Funktions- och åtgärdskrav". Båda dessa typer innehåller förslag på exempeltexter och kan som övriga redigeras fritt, läggas till och tas bort efter behov.

När du är klar kan du skriva ut avtalet i pdf eller i word. Avtalet finns också kvar i Avtalssystemet för framtida bruk.